23 شهریور 1398

کرکره داخل شیشه دوجداره

شیشه دوجداره کرکره‌دار کرکره داخل شیشه دوجداره ،در این نوع شیشه‌ها پرده کرکره‌های آلومینیومی بین دو جداره شیشه قرار می‌گیرد. با قرار گرفتن پرده کرکره بین […]
پشتیبانی