23 شهریور 1398

نمای ساختمانی کرتین وال

نمای ساختمانی کرتین وال(Curtain Wall Facade System) نمای آلومینیومی کرتین وال به ۲ دسته تقسیم میشود : دسته اول فریم لس با شاسی کشی آهن دسته […]
23 شهریور 1398

سیستم کپ دار

جزئیات فنی انواع پروفیل آلومینیومی کرتین وال ترمال بریک کپ دار SEMI-CAPED SYSTEM کرتین وال لامل فیس کپ (Visible/In Visible) در سیستم کرتین وال فیس کپ […]
23 شهریور 1398

سیستم ترمال بریک نیم کپ

جزئیات فنی انواع پروفیل آلومینیومی کرتین وال ترمال بریک نیم کپ SEMI-CAPED SYSTEM کرتین وال لامل نیم فیس کپ در این نوع کرتین وال پس از نصب لامل […]
23 شهریور 1398

سیستم کرتین وال لامل فریم لس(Frame Less)

سیستم کرتین وال لامل فریم لس(Frame Less) سیستم کرتین وال لامل فریم لس(Frame Less) سیستم فریم لس از پوشش نمای خارجی ساختمان گفته میشود که به عنوان یک […]
23 شهریور 1398

سیستم اسکای لایت

جزئیات فنی انواع پروفیل آلومینیومی اسکای لایت انواع پروفیل آلومینیومی اسکای لایت درپوش عمودی اسکای لایت VERTICAL CAPS 0.354 KG/M درپوش افقی اسکای لایت HORIZONTAL CAPS 0.391 KG/M […]
23 شهریور 1398

جزئیات فنی انواع پروفیل آلومینیومی کرتین وال یو چنل

جزئیات فنی انواع پروفیل آلومینیومی کرتین وال یو چنل STRUCTRUAL GLAZING SYSTEM سیستم کرتین وال یوچنل در این نوع کرتین وال پس از نصب لامل های […]
23 شهریور 1398

سیستم نیم لامل لنگه مخفی

انواع پروفیل سیستم کرتین وال نیم لامل لنگه مخفی لقمه 5003 کرتین وال ترمال بریک نیم لامل لنگه مخفی VERTICAL PROFILES لقمه 5004 کرتین وال ترمال بریک نیم […]
23 شهریور 1398

مراحل نصب کرتین وال

روش نصب سیستم پنجره های کرتین وال (CURTAINWALL INSTALLTION) سیستم کرتین وال یکی از نماهای مدرن با ترکیب پروفیل های آلومینیومی بعنوان استراکچر و یک متریال […]
پشتیبانی