سه محفظه ای سری ۶۰

پروفیل سه محفظه ای سری ۶۰ REHAU

سر و صدای بیرون از خانه نباید به درون خانه تجاوز کند سری پروفیل های سه محفظه ای رها سری ۶۰  این نیاز را برای شما برآورده میکند. در صورت وجودمنابع صوتی بسیار بلند در مجاورت شما،پنجره های سه محفظه ای رها سری ۶۰ می توانند منحصر به نیازهای شما در مورد عایق صوتی در مناطق مسکونی پر سرو صدا طراحی شوند به طوریکه شما در خانه آرامش داشته باشیدحتی اگر بیرون سروصدا بسیار باشد.

راه حلی ایده آل با بالاترین استاندارد ها

پروفیل های مدل سه محفظه ای رها سری ۶۰ رها باسطحی صاف وشفاف وحفره های ۱۵درجه ای در هرخانه ای به نظرخوش آیندمی آیند.سیستم عایقی دوبله هرگونه سروصدا و آب را دربیرون ازخانه نگه داشته تا آرامش هر چه تمام تر برای شما به ارمغان آورد ، پروفیل های سه محفظه ای رها سری ۶۰ با سیستم ۳ حفره ای با عمقه ساخت ۶۰ میلی متر با وجود مقرون به صرفه بودن دارای کیفیت بسیار بالا بوده و تمام نیازهای شما را برآورده می کند.

دیدگاهتان را بنویسید