سیستم کپ دار

جزئیات فنی انواع پروفیل آلومینیومی کرتین وال ترمال بریک کپ دار

SEMI-CAPED SYSTEM

کرتین وال لامل فیس کپ (Visible/In Visible)

در سیستم کرتین وال فیس کپ پس از قرار گرفتن شیشه بر روی لامل ها یک زهوار یا پروفیل نگهدارنده در نمای خارجی بر روی پایه لامل ها پیچ میگردد و شیشه را نگه داشته و مانع واژگونی آن میشود . روی این نگهدارنده هم درپوش های متنوعی با عرض معمولا ۵ سانت و با طول و فرم های متفاوت نصب میگردد. این درپوش ها در نمای کرتین وال فیس کپ در سطح نما قابل رویت هستند و در هنگام طراحی نما مد نظر قرار می گیرند . با این قابلیت طراح می تواند در نماهای شیشه ای تاکیدی متفاوت بر یکی از خطوط عمودی یا افقی نماید. به طور مثال سیتم کرتین وال فیس کپ در نماهایی که ارتفاع بیشتری نسبت به عرض آن دارند می توان با نصب در پوش رنگ روشن و یا بزرگتر در خطوط عمودی و حذف کامل آن در خطوط افقی و تاکید بیشتر بر روی خطوط عمودی القای ارتفاع بیشتر نما را نمود و یا بالعکس در نماهایی که عرض بیشتری نسبت به ارتفاع آن دارند با نصب در پوش رنگ روشن و یا بزرگتر در خطوط افقی و حذف کامل آن در خطوط عمودی با تاکید بیشتر بر روی خطوط افقی القای عرض بیشتر نما را نمود. و یا با استفاده از درپوش های ظریف تر و یکسان و نزدیک به رنگ شیشه ، به یک سطح نمای شیشۀ یک دست رسید . در کرتین وال فیس کپ پس از نصب کامل نما درپوش های آلومینیوم با عرض ۵ سانتی متری را به صورت عمودی و افقی در اطراف شیشه ها میبیند.

معایب و محاسن فیس کپ را میتوان به این صورت برشمرد :

تنها عیب این نوع کرتین وال از نظر مهندسین طراح مشخص بودن درپوش های آلومینیومی روی شیشه بوده و مهمترین مزیت کرتین وال فیس کپ نگهداشتن شیشه توسط زهوار و پیچ و سپس درپوش روی آن بوده است, در صورتیکه انواع دیگر زهوار روی شیشه نبوده و اصولا” توسط چسب های مخصوص نگه داشته میشود و اینکه زهوار لاستیک کشیده شده توسط پیچ روی شیشه محکم شده و وکیوم بسیار خوبی را ایجاد کرده که در انواع دیگر کرتین وال این نوع وکیوم بالا وجود ندارد.

در سازه هایی بالای ۲۰ متر عمدتا” از فیس کپ استفاده میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید