شیشه سکوریت

شیشه سکوریت (TEMPERED DOUBLE GLAZING) شیشه های سکوریت نوعی شیشه است که با اعمال شوک حرارتی بر شیشه معمولی تولید می شود . برای تهیه شیشه سکوریت ابتدا جام های…

ادامه مطلب شیشه سکوریت