کرکره داخل شیشه دوجداره

شیشه دوجداره کرکره‌دار کرکره داخل شیشه دوجداره ،در این نوع شیشه‌ها پرده کرکره‌های آلومینیومی بین دو جداره شیشه قرار می‌گیرد. با قرار گرفتن پرده کرکره بین شیشه دو جداره این…

ادامه مطلب کرکره داخل شیشه دوجداره