پارتیشن UPVC

پارتیشن بندی با پنجره دوجداره (UPVC PARTITIONING) کمبود جا امروزه بعنوان مهمترین مسئله برای مکان های تجاری، اداری و حتی مسکونی می باشد. ایجاد دیوار های کچی و یا ثابت علاوه…

ادامه مطلب پارتیشن UPVC