سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره دوجداره ترمال بر یک آساش(ASAS)

  سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره دوجداره ترمال بر یک آساش(ASAS)   سیستم درب و پنجره دوجداره ترمال بریک آلومینیومی Thermal Brick windows  آخرین دستاورد صنعت آلومینیوم سازی می…

ادامه مطلب سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره دوجداره ترمال بر یک آساش(ASAS)

سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره دوجداره نرمال آساش (ASAS)

  سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره دوجداره نرمال آساش (ASAS)   در صورت عدم انتخاب صحیح جنس و نوع ، پنجره می تواند از عوامل مهم اتلاف انرژی در…

ادامه مطلب سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره دوجداره نرمال آساش (ASAS)

انواع پروفیل پنجره دوجداره آلومینیومی آساش (Aluminum profiles for window)

انواع پروفیل پنجره دوجداره آلومینیومی آساش (Aluminum profiles for window)   پروفیل درب و پنجره آلومینیومی آساش (Asas)   سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره کشویی و لولایی ترمال بریک آساش سیستم…

ادامه مطلب انواع پروفیل پنجره دوجداره آلومینیومی آساش (Aluminum profiles for window)