سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره دوجداره نرمال آکپا (AKPA)

سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره دوجداره نرمال آکپا (AKPA)   در صورت عدم انتخاب صحیح جنس و نوع ، پنجره می تواند از عوامل مهم اتلاف انرژی در ساختمان…

ادامه مطلب سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره دوجداره نرمال آکپا (AKPA)

سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره دوجداره ترمال بر یک آکپا (AKPA)

سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره دوجداره ترمال بر یک آکپا (AKPA) سیستم درب و پنجره دوجداره ترمال بریک آلومینیومی Thermal Brick windows  آخرین دستاورد صنعت آلومینیوم سازی می باشد در این…

ادامه مطلب سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره دوجداره ترمال بر یک آکپا (AKPA)

انواع پروفیل پنجره دوجداره آلومینیومی آکپا (Aluminum profiles for window)

انواع پروفیل پنجره دوجداره آلومینیومی آکپا (Aluminum profiles for window)   پروفیل درب و پنجره آلومینیومی آکپا (Akpa)   سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره کشویی و لولایی ترمال بریک آکپا سیستم…

ادامه مطلب انواع پروفیل پنجره دوجداره آلومینیومی آکپا (Aluminum profiles for window)