سیستم درب و پنجره دوجداره ترمال بریک آلومینیومی سارای (SARAY)

سیستم درب و پنجره دوجداره ترمال بریک آلومینیومی سارای (SARAY) سیستم درب و پنجره دوجداره ترمال بریک آلومینیومی Thermal Brick windows  آخرین دستاورد صنعت آلومینیوم سازی می باشد در این…

ادامه مطلب سیستم درب و پنجره دوجداره ترمال بریک آلومینیومی سارای (SARAY)

سیستم درب و پنجره دوجداره نرمال آلومینیومی سارای (SARAY)

سیستم درب و پنجره دوجداره نرمال آلومینیومی سارای (SARAY) در صورت عدم انتخاب صحیح جنس و نوع ، پنجره می تواند از عوامل مهم اتلاف انرژی در ساختمان ها باشد…

ادامه مطلب سیستم درب و پنجره دوجداره نرمال آلومینیومی سارای (SARAY)

انواع پروفیل پنجره دوجداره آلومینیومی سارای

انواع پروفیل پنجره دوجداره آلومینیومی سارای (ALUMINUM PROFILES FOR WINDOW) پروفیل درب و پنجره آلومینیومی سارای (Saray)   سیستم پروفیل آلومینیوم در و پنجره کشویی و لولایی ترمال بریک سارای سیستم پروفیل…

ادامه مطلب انواع پروفیل پنجره دوجداره آلومینیومی سارای