سیستم پنج محفظه ای سری ۷۰ پروفیل وکا

سیستم پنج محفظه ای سری ۷۰ پروفیل وکا پروفیل ۷۰ میلیمتری با سیستم چند محفظه‌ای حاشیه‌های کمی مدور و شیک مدل: با قاب تخت (recessed) و قاب نیم تخت (semi-…

ادامه مطلب سیستم پنج محفظه ای سری ۷۰ پروفیل وکا